mieszkaj2.pl logo.

MIESZKAJ TU

Odkryj gdzie mieszkać
w Warszawie

Szczegółowe informacje o wybranych źródłach danych

Ceny nieruchomości: Dane pochodzą z Mapy średnich cen transakcyjnych 1m2 lokali mieszkalnych wyświetlanej na stronie https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=rciwn dla rynku wtórnego w 2021 r. i zostały pobrane w lutym 2023 r. Dane zostały rozszerzone na niektóre nieobjęte nimi obszary przez analizę sąsiadujących obszarów.

Komunikacja miejska: Dane pochodzą z API Warszawskiego Transportu Publicznego (http://api.um.warszawa.pl), zostały pobrane w lutym 2023 r. i były wtedy aktualne. Zostały następnie przetworzone aby uzyskać jednowymiarową punktację dla obszarów aplikacji https://mieszkaj2.pl.

Przedszkola i szkoły: Dane pochodzą z plików udostępnianych na stronie https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-i-placowki, zostały pobrane w grudniu 2022 r. i były wtedy aktualne. Dane zostały przefiltrowane dla większej dokładności, i dla części danych zostało wykonane geokodowanie.

Zadrzewienie: Dane pochodzą z wniosku o informację publiczną z grudnia 2022 r. tożsamą z danymi widocznymi na stronie https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zielen w punkcie Zieleń -> Mapa Koron Drzew - gatunki. Dane były aktualne w 2018 r. Dane zostały przetworzone celem wyliczenia powierzchni koron drzew dla obszarów aplikacji https://mieszkaj2.pl.

Bardzo dziękujemy wszystkim urzędnikom i pracownikom Miasta, których praca przyczyniła się do udostępnienia powyższych zasobów!